Vi har i år 2 ærtesorter:

 

Avola: 

Tidlig sort. Meget søde og velsmagende ærter. 

Små bælge. 

 

Maxi golt:

Middel tidlig sort. Velsmagende. 

Middelstore bælge. 

Del siden